تبلیغات
× بستن تبلیغات
صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی - مطالب لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید

صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی

طرح توجیهی 3 روزه

مدتاعتبار جوازتاسیس از تاریخ صدور یا تمدید قبلی شش ماه بوده و تمدید مجدد آن حسبدرخواست متقاضی منوط به انجام اقدامات لازم و تایید سازمان صنایع و معادن استانمربوط  در هریك از موارد زیر خواهد شد:

ادامه مطلب

نظرات() 

در این کامنت تبصره های تکمیلی اخذجواز تاسیس آورده شده است. فرض می شود خواننده پست های قبلی را خوانده است

ادامه مطلب

نظرات() 

به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی ، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب ازاین واحدها، بانک تسهیلاتی را به صورت ارزی و ریالی و در قالب یکی از عقود اسلامی اعطاء می نماید.


فقط تا مرحله تصویب مصوبه بانکی، توسط شرکت مورد تایید وزارت صنایع و کانون مشاوران بانکی

ادامه مطلب

نظرات() 

متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهایی كه جز وظایف وزارت صنایع و صنایع و معادن میباشند (صنایع كانه آرائی .فرآوری مواد معدنی و صنایع فلزی ) میتوانند جهت اخذ مجوزهای مربوطه به وزارت صنایع و معادن مراجعه نمایند.
در این راستا وزارت صنایع و معادن وظایف برنامه ریزی هماهنگی توسعه نوسازی ایجاد بهره برداری حمایت و هدایت فعالیتهای فوق الذكر را به شرح زیر بعهده دارد:

ادامه مطلب

نظرات() 

پروانه بهره برداری به صنایع فرآوری مواد معدنی فلزی و غیر فلزی كه از وزارت صنایع و معادن جواز تاسیس دریافت داشته اند و نسبت به احداث راه اندازی آزمایشی اقدام نموده اند و یا واحدهایی كه پرونده آنها طبق توافق فی مابین این وزارت و وزارت صنایع به وزارت صنایع و معادن منتقل میگردد بشرح مراحل زیر صادر میگردد:

ادامه مطلب

نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات()