تبلیغات
× بستن تبلیغات
صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی - طرح توجیهی تولید کمپوت انواع میوه

صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی

طرح توجیهی 3 روزهخدمات تخصصی مهندسی صنایع

( جهت صنایع فلزی-شیمیائی و پلیمری،لاستیک و پلاستیک-چوبی ، سلولزی-غذائی،بهداشتی ساختمانی و دیگر صنایع موجود . . . . . .) :

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید.


*طراحی جانمائی و مكان یابی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

در خصوص طراحی و جانمائی به این صورت که می بایست از محل اجرای طرح بازدید به عمل آمده و سپس دستگاه های مربوطه شناسایی و حتی الامکان کاتالوگ آنها در اختیار گروه قرار گرفته و یا سفارش گذاری جهت خرید انجام شده باشد.در غیر اینصورت جهت شناسایی دستگاه ها پس از عقد قرار داد گروه اقدام به انجام کارشناسی می نمایدو سپس طرحی مبنی بر قرار گیری و چیدمان دستگاه ها ارائه خواهد نمود.

*طراحی سازمان و واحد تولیدی از پایه تا مرحله بهره برداری

بر اساس الگو و مدل های موجود کارشناسان گروه اقدام به طراحی سازمان و ایجاد واحد های مختلف جهت بهبود فرآیند وجلو گیری از گردش های غیر لازم در سازمان می گردند.

*زمان سنجی ، برنامه ریزی تولید و كنترل موجودی, ...

انجام زمانسجی فعالیت های مختلف خطوط تولیدی و تعیین گلوگاه ها انجام برنامه ریزی ایستگاه های مختلف تولید-انجام برنامه ریزی مواد اولیه و کنترل موجودی ها

*بالانس خط تولید

تعیین گلوگاه خط و بالانس خطوط تولید برای تولید تعداد مشخص در روز با توجه به محدودیت های موجود و ارائه راهکار مناسب-ایستگاه بندی خطوط تولید

* برآورد تعداد نیروی انسانی بهینه

برآورد تعداد نیروی انسانی بهینه بر اساس زمانسنجی صورت گرفته و مشخص نمودن تعداد نیروی انسانی لازم برای کل سازمان

*برنامه ریزی جهت افزایش راندمان و بهره وری خطوط تولید ونیروی انسانی

با توجه به محدودیت های هر سازمان پیشنهاد هایی مبنی بر افزایش راندمان و بالا بردن بهره وری در سازمان با شناخت وضع موجود هنر ماست که حاصل تجارب گروه مهندسین مشاور بهسا بوده که به شما کمک می کند از منابع موجود بیشترین استفاده را برده و با بالاترین راندمان و در عین حال کمترین هزینه تولیدی با کیفیت و مطلوب را به بازار عرضه نمائید.

*پیاده سازی انواع روشهای برنامه ریزی تولید و کنترل

پس از انجام زمانسنجی و ارائه راهکار مناسب جهت زمانسنجی در کارگاه یا سازمان مورد نظر با توجه به خطوط مختلف تولیدی اقدام به پیاده سازی مدل مناسب برنامه ریزی نموده و سعی بر ایجاد واحدی با این عنوان نموده که اقدام به ارائه گزارش به صورت هفتگی یا ماهانه به مدیریت ارشد نماید.


جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید.


*امکان سنجی پروژه ها (F. S) و تهیه طرحهای توجیهی

ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها در زمینه طراحی و ایجاد واحدهای صنعتی ،خدماتی،کشاورزی و معدنی شما را با رعایت اصول و مقررات مربوطه از ابتدایی ترین گام یعنی انتخاب و امکان سنجی محصول تولیدی در زمینه های ذکر شده تا تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وامهای بانکی (وزارت صنایع و معادن-وزارت تعاون) از بانک های عامل را به عهده خواهیم داشت.

1- امکان سنجی و راهنمایی جهت تعیین محصولی که دارای بیشترین اولویت جهت تولید بوده و بازدهی خوب و زود داشته باشد.

2- بررسی وضعیت موجود(در صورت وجود طرح اولیه):

2-1 بازدید از محل کارخانه،دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک مربوط به زیر بناها،ماشین آلات وتجهیزات،نیروی انسانی ،تاسیسات ،چیدمان ماشین آلات و....

2-2 بررسی تکنولوژی موجود ووضعیت ماشین آلات تولیدی از نظر کمی وکیفی.

2-3 بررسی وضعیت ساختمانها و تاسیسات کارخانه.

2-4 بررسی نیروی انسانی موجوددرکارخانه(مستقیم وپشتیبانی )از نظر تحصیلات،تخصص،تجربه وسن (باتوجه به برنامه استراتژیک پنجساله ).

2-5 بررسی امکانات طراحی ومهندسی ومدیریت پروژه در کارخانه .

2-6 بررسی برنامه تولید پنج سال گذشته کارخانه وارزیابی آن از جهات سوددهی،تامین نیاز کشور وسطح تکنولوژی.

2-7 بررسی ساختار سازمانی موجود و نیازهای جدید.

2-8 تهیه گزارش مربوط

3- بررسی بازار و ارزیابی بازار محصول مورد نظر متقاضی و تنظیم برنامه تولید (در صورت تمایل)

3-1 بررسی بازار .

3-1- 1 بررسی مشخصات وتوانائی سایر واحد های تولیدی ومیزان تولید وبرنامه های توسعه آنها.

3-1-2 بررسی میزان واردات محصولات دردست مطالعه.

3-1-3 بررسی نیاز پروژه های صنعتی به تجهیزات مورد نظر در برنامه های توسعه اعلام شده.

3-1-4 بررسی امکان صادرات.

3-1-5 برآورد میزان نیاز ومیزان کمبود به تفکیک.

3-2 ارزیابی برنامه تولید پنج سال گذشته وطبقه بندی آنها از لحاظ سوددهی ، سطح تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد حذف یا حفظ آنها در برنامه تولید آینده با نظر کارفرما.

3-3 تنظیم برنامه تولید کارخانه برای یک دوره پنج ساله .

3-4 تنظیم گزارش وارائه به کارفرما جهت اعلام نظر و تایید .

4- بررسی فنی کارخانه و تهیه طرح فنی کارخانه (در صورت تمایل)

4- 1 مطالعه مقدماتی تکنولوژی در کارخانه وانتخاب تکنولوژی مناسب با نظر کارفرما

4-2 بررسی وارزیابی ماشین آلات موجود در کارخانه و تصمیم گیری در مورد نحوه بکارگیری آنها (باتوجه تکنولوژی ودقت کار آنها )

4-3 تهیه لیست نهائی ماشین آلات جدید وسایر تجهیزات جهت اجرای برنامه تولید با توجه تکنولوژی تولید وزمانهای ساخت .

4-4 تهیه مشخصات اولیه فنی ماشین آلات جدید وتجهیزات.

4-5 برآورد مواد اولیه مورد نیاز و تهیه جریان مواد ، برآورد زیربنای انبار های مواد اولیه،قطعات نیمه ساخته ، قطعات تمام شده ،قطعات خریدنی و....

4-6 برآورد تجهیزات مورد نیاز کارگاه های جنبی.

4-7 تهیه طرح جانمائی ماشین آلات و تجهیزات باتوجه به طرح جانمائی موجود در کارخانه.

4-8 مقایسه طرح جدید با وضعیت موجود وتهیه برنامه انجام تغییرات به منظور جلوگیری از توقف تولید .

4-9 برآورد کل زیر بنای سالن های اصلی تولید و مشخص نمودن میزان کمبود.

4-10 تهیه لیست نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک تخصص به منظور آماده سازی برای بهره برداری از طرح جدید

4-11 برآورد نیاز های تاسیساتی شامل (آب،برق،گاز،وهوای فشرده ).


جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید.


5-تهیه و برآورد طرح توجیهی ،فنی و اقتصادی بر اساس موارد زیر:

5-1 برآورد سرمایه گذاری ثابت طرح بر حسب سرمایه موجود و سرمایه گذاری جدید(ارزی ریالی ).

الف ساختمان و تاسیسات .

ب ماشین آلات وتجهیزات .

ج سایر.

5-2 برآورد هزینه تولید .

5-3 برآورد میزان سرمایه در گردش مورد نیاز .

5-4 برآورد میزان فروش .

5-5 برآورد قیمت تمام شده هریک از محصولات .

5-6 بررسی استهلاک هزینه های ثابت و متغیر واحد صنعتی

5-7 پیش بینی عملکرد سود و زیان عملیات

5-8 دوره بازگشت سرمایه ثابت و نقطه سربسر تولید وفروش .

5-9 تجزیه وتحلیل مالی طرح سودوزیان گردش وجوه محاسبه شاخصهای مالی طرح ( نرخ بازده داخلی ، دوره برگشت سرمایه ، خالص ارزش فعلی ، نقطه سربسر)و تجزیه وتحلیل حساسیت .

5-10 جمع بندی ، تهیه وگزارش کامل مطالعه فوق الذکر.

6- بررسی و تهیه لیست ماشین آلات مورد نیاز (جهت اخذ وام بر اساس پرفرما یا فاکتور در صورت تمایل)

لازم به ذکر است موارد مربوط به بند های 3و 4 در صورت تمایل مشتری بوده و و الزام بانکها جهت اخذ وام های بانکی نمی باشد که ما به عنوان مشاور جهت ایجاد و طراحی واحد صنعتی در این زمینه ها نیز مشاور شما خواهیم بود که البته خود مستلزم عقد قرار داد جداگانه ، هزینه مجزا و زمان بیشتری می باشد.

سرمایه گذاران گرامی توجه داشته باشند که جهت اخذ وامهای بانکی گروه مشاورین ما انجام بند 5 را که به اختصار مفاد آن توضیح داده شده است در قالب یک کتابچه ارائه می نمایند که در آن به تفصیل موارد مربوطه به ارزیابی مالی و اقتصادی جهت اثبات توجیه پذیر بودن طرح مورد نظر به بانکهای عامل ارائه شده است .

در خصوص بند 1 بسته به تمایل مشتری در قالب چند جلسه نشست توجیهی موارد بررسی گردیده و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و اولویت های وزارت صنایع و معادن در سال جاری ارائه خواهد شد.که البته در صورت بستن قرار داد طرح توجیهی هزینه آن برای سرمایه گذار محترم رایگان می باشد .

در مورد بند 2 که مربوط به بررسی وضعیت موجود می باشد آندسته از سرمایه گذارانی که دارای سالن تولید، زمین محل احداث طرح و یا سالن تولید جهت گسترش آن و مواردی از این دست را دارند توسط مشاوران ما انجام می گیرد.که در صورت بستن قرار داد طرح توجیهی هزینه آن برای سرمایه گذار محترم رایگان می باشد.

در خصوص بند 6 که تهیه پیش فاکتور و یا پروفرمای ماشین آلات می باشد بایست گفت حتی الامکان این بند به عهده صاحب طرح بوده و در صورت انجام این بند توسط مشاورین ما هزینه ای جداگانه غیر از هزینه انجام طرح توجیهی به فاکتور اضافه خواهد شد.

مشاورین ما با سابقه کار در وزارت صنایع و معادن و تهیه و تدوین طرحهای توجیهی متعددی در زمینه های صنعتی ،خدماتی،کشاورزی و معدنی گام به گام تا مرحله بهره برداری در کنار شما خواهند بود.

*طراحی و استقرار سیستمهای نت زیربنایی، پیش گیرانه و پیش بینانه تجهیزات و ماشین آلات

*طراحی سیستم و سازماندهی شرکتها شامل فروش ، تولید ، انبار ، خرید و ...

*وكلیه خدمات مهندسی صنایع ...

خدمات تخصصی مهندسی پلیمر و مواد شیمیائی :

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید.


طراحی:

- انتخاب ماده پلیمری و افزودنی های مناسب برای ساخت قطعه مورد نظر

- دستگاه های مورد نیاز جهت ساخت قطعات

- جانمایی ماشین آلات و نحوه مناسب انبارش مواد اولیه و محصولات

- ارزیابی فنی و اقتصادی طرح تولیدی مورد نظر

تولید:

- شناسایی علل بروز عیب در فرآیندهای ساخت قطعات (تزریق- اکستروژن- انواع قالب گیری و . . . . )

- ارائه راهکار مناسب جهت رفع عیوب و ارتقاء سطح کیفی قطعات

- افزایش ظرفیت تولید

کنترل کیفی:

- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ( شامل : دستگاه های آزمون مورد نیاز- نحوه کار با دستگاه ها و استاندارد های مربوطه-نحوه ارزیابی عملکرد قطعات پلیمری و مجموعه های غیر فلزی)

روند ارائه خدمات:1- ارسال درخواست شرکت یا کارخانه متقاضی
2-حضور کارشناسان گروه در محل شرکت و یا بازدید از کارخانه
3- بررسی وضعیت موجود و زمینه های بهبود
4- ارائه پیشنهاد بهبود بصورت ضمنی و رایگان (ظرف مدت 1 هفته)
5- در صورت توافق و عقد قرار داد با کارفرما ، انجام موراد ذکر شده در قراردادنامه برا ساس اولویت و برنامه زمانبندی شده ...

جهت تماس با ما اینجا کلیک کنید.

«هیچ کیفیتی تصادفی نیست

مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .

با تشکر

نظرات() 
brazilian wax kit
چهارشنبه 26 دی 1397 02:39 ق.ظ
Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the
content!
brazilian steakhouse near me
سه شنبه 25 دی 1397 11:45 ق.ظ
It's going to be ending of mine day, but before
ending I am reading this fantastic post to increase my knowledge.
www.carrosemofertas.com
سه شنبه 4 دی 1397 07:33 ق.ظ
The right recommendation can save you money and time.
brazilian wax cost
دوشنبه 3 دی 1397 09:57 ب.ظ
Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am
experiencing difficulties with your RSS.
I don't understand the reason why I am unable to subscribe to it.
Is there anybody getting identical RSS problems?
Anybody who knows the solution will you kindly respond?
Thanx!!
chain link fence installation lowes
دوشنبه 3 دی 1397 08:37 ب.ظ
I'm considering a wood privateness fence.
brazilian steakhouse nj
یکشنبه 2 دی 1397 05:51 ب.ظ
Hi there very cool blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
I'll bookmark your web site and take the feeds also?

I am glad to search out numerous useful information here in the put
up, we want work out extra techniques in this regard, thanks for sharing.
. . . . .
Hai
جمعه 2 آذر 1397 07:50 ق.ظ
With investing, your capital is at risk.
film acting schools nyc
چهارشنبه 25 مهر 1397 12:35 ق.ظ
Most actors invest their time and efforts poorly.
acting schools near me
سه شنبه 24 مهر 1397 08:04 ب.ظ
Some faculties make this a two-stage process.
rapid tone to lose weight
جمعه 26 مرداد 1397 03:22 ق.ظ
You are so interesting! I don't suppose I've read anything like this before.
So nice to find someone with a few unique thoughts on this topic.

Really.. thank you for starting this up. This site is something that's needed on the web, someone with a bit of originality!
garcinia cambogia extract vs apple cider vinegar
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:48 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Robert's BJ boy
دوشنبه 20 فروردین 1397 07:17 ق.ظ
BP, I couldn't get my frigging kitty return on for many odd
explanation. Thought this is the following closest image
of me personally.
Can you stretch to get taller?
شنبه 1 مهر 1396 01:00 ب.ظ
Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I
could find a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
feet issues
شنبه 25 شهریور 1396 02:22 ق.ظ
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting
anywhere, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to
this brilliant post.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 07:27 ب.ظ
Hi there all, here every person is sharing these kinds
of knowledge, so it's pleasant to read this blog, and I used
to pay a quick visit this webpage every day.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر