تبلیغات
× بستن تبلیغات
صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی - طرح توجیهی تولید اسید سولفوریک جهت اخذ وام و جواز تاسیس - (تهران)

صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی

طرح توجیهی 3 روزه


خدمات تخصصی مهندسی صنایع

 ( جهت صنایع فلزی-شیمیائی و پلیمری،لاستیک و پلاستیک-چوبی ، سلولزی-غذائی،بهداشتی ساختمانی و دیگر صنایع موجود . . . . . .) :

 

جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.


*طراحی  جانمائی و مكان یابی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

در خصوص طراحی و جانمائی به این صورت که می بایست از محل اجرای طرح بازدید به عمل آمده و سپس دستگاه های مربوطه شناسایی و حتی الامکان کاتالوگ آنها در اختیار گروه قرار گرفته  و یا سفارش گذاری جهت خرید انجام شده باشد.در غیر اینصورت جهت شناسایی دستگاه ها پس از عقد قرار داد گروه اقدام به انجام کارشناسی  می نمایدو سپس طرحی مبنی بر قرار گیری و چیدمان دستگاه ها ارائه خواهد نمود.

*طراحی سازمان و واحد تولیدی از پایه تا مرحله بهره برداری

بر اساس الگو و مدل های موجود کارشناسان گروه  اقدام به طراحی سازمان و ایجاد واحد های مختلف جهت بهبود فرآیند وجلو گیری از گردش های غیر لازم در سازمان می گردند.

*زمان سنجی ، برنامه ریزی تولید و كنترل موجودی, ...

انجام زمانسجی فعالیت های مختلف خطوط  تولیدی و تعیین گلوگاه ها  –  انجام برنامه ریزی ایستگاه های مختلف تولید-انجام برنامه ریزی مواد اولیه و کنترل موجودی ها

*بالانس خط تولید

تعیین گلوگاه خط و بالانس خطوط تولید برای تولید تعداد مشخص در روز با توجه به محدودیت های موجود و ارائه راهکار مناسب-ایستگاه بندی خطوط تولید

  * برآورد تعداد  نیروی انسانی بهینه

برآورد تعداد نیروی انسانی بهینه بر اساس زمانسنجی صورت گرفته و مشخص نمودن تعداد نیروی انسانی لازم برای کل سازمان

*برنامه ریزی جهت افزایش راندمان و بهره وری خطوط تولید ونیروی انسانی

با توجه به محدودیت های هر سازمان پیشنهاد هایی مبنی بر افزایش راندمان و بالا بردن بهره وری در سازمان با شناخت وضع موجود هنر ماست که حاصل تجارب گروه مهندسین مشاور بهسا بوده که به شما کمک می کند از منابع موجود بیشترین استفاده را برده و با بالاترین راندمان و در عین حال کمترین هزینه تولیدی با کیفیت و مطلوب را به بازار عرضه نمائید.

*پیاده سازی انواع روشهای برنامه ریزی تولید و کنترل

پس از انجام زمانسنجی و ارائه راهکار مناسب جهت زمانسنجی در کارگاه یا سازمان مورد نظر با توجه به خطوط مختلف تولیدی اقدام به پیاده سازی مدل مناسب برنامه ریزی نموده و سعی بر ایجاد واحدی با این عنوان نموده که اقدام به ارائه گزارش به صورت هفتگی یا ماهانه به مدیریت ارشد نماید.


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.


*امکان سنجی پروژه ها (F. S) و تهیه طرحهای توجیهی

ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها در  زمینه طراحی و ایجاد واحدهای صنعتی ،خدماتی،کشاورزی و معدنی شما را با رعایت اصول و مقررات مربوطه از ابتدایی ترین گام یعنی انتخاب و امکان سنجی محصول تولیدی در زمینه های ذکر شده تا تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وامهای بانکی (وزارت صنایع و معادن-وزارت تعاون) از بانک های عامل را به عهده خواهیم داشت.

 

1- امکان سنجی و راهنمایی جهت تعیین محصولی که دارای بیشترین اولویت جهت تولید بوده و بازدهی خوب و زود داشته باشد.

 

2-  بررسی وضعیت موجود(در صورت وجود طرح اولیه):

 

2-1   بازدید از محل کارخانه،دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک مربوط به زیر بناها،ماشین آلات وتجهیزات،نیروی انسانی ،تاسیسات ،چیدمان ماشین آلات و....

2-2  بررسی تکنولوژی موجود ووضعیت ماشین آلات تولیدی از نظر کمی وکیفی.

2-3  بررسی وضعیت ساختمانها و تاسیسات کارخانه.

2-4  بررسی نیروی انسانی موجوددرکارخانه(مستقیم وپشتیبانی )از نظر تحصیلات،تخصص،تجربه وسن (باتوجه به برنامه استراتژیک پنجساله ).

2-5  بررسی امکانات طراحی ومهندسی ومدیریت پروژه در کارخانه .

2-6  بررسی برنامه تولید پنج سال گذشته کارخانه وارزیابی آن از جهات سوددهی،تامین نیاز کشور وسطح تکنولوژی.

2-7 بررسی ساختار سازمانی موجود و نیازهای جدید.

2-8 تهیه گزارش مربوط

 

3- بررسی بازار و ارزیابی بازار محصول مورد نظر متقاضی و تنظیم برنامه تولید (در صورت تمایل)

 

3-1  بررسی بازار .

3-1- 1  بررسی مشخصات وتوانائی سایر واحد های تولیدی ومیزان تولید وبرنامه های توسعه آنها.

3-1-2  بررسی میزان واردات محصولات دردست مطالعه.

3-1-3  بررسی نیاز پروژه های صنعتی به تجهیزات مورد نظر در برنامه های توسعه اعلام شده.

3-1-4  بررسی امکان صادرات.

3-1-5  برآورد میزان نیاز ومیزان کمبود به تفکیک.

3-2  ارزیابی برنامه تولید پنج سال گذشته وطبقه بندی آنها از لحاظ سوددهی ، سطح تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد حذف یا حفظ آنها در برنامه تولید آینده با  نظر کارفرما.

3-3  تنظیم برنامه تولید کارخانه برای یک دوره پنج ساله .

3-4  تنظیم گزارش وارائه به کارفرما جهت اعلام نظر و تایید .

  

4- بررسی فنی کارخانه و تهیه طرح فنی کارخانه (در صورت تمایل)

 4- 1 مطالعه مقدماتی تکنولوژی در کارخانه وانتخاب تکنولوژی مناسب با نظر کارفرما

4-2  بررسی وارزیابی ماشین آلات موجود در کارخانه و تصمیم گیری در مورد نحوه بکارگیری آنها (باتوجه تکنولوژی ودقت کار آنها )

4-3  تهیه لیست نهائی ماشین آلات جدید وسایر تجهیزات جهت اجرای برنامه تولید با توجه تکنولوژی تولید وزمانهای ساخت .

4-4  تهیه مشخصات اولیه فنی ماشین آلات جدید وتجهیزات.

4-5  برآورد مواد اولیه مورد نیاز و تهیه جریان مواد ، برآورد زیربنای انبار های مواد اولیه،قطعات نیمه ساخته ، قطعات تمام شده ،قطعات خریدنی و....

4-6  برآورد تجهیزات مورد نیاز کارگاه های جنبی.

4-7  تهیه طرح جانمائی ماشین آلات و تجهیزات باتوجه به  طرح جانمائی موجود در کارخانه.

4-8  مقایسه طرح جدید با وضعیت موجود وتهیه برنامه انجام تغییرات به منظور جلوگیری از توقف تولید .

4-9  برآورد کل زیر بنای سالن های اصلی تولید و مشخص نمودن میزان کمبود.

4-10  تهیه لیست نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک تخصص به منظور آماده سازی برای بهره برداری از طرح جدید

4-11  برآورد نیاز های تاسیساتی شامل (آب،برق،گاز،وهوای فشرده ).

 


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.


5-تهیه و برآورد طرح توجیهی ،فنی و اقتصادی بر اساس موارد زیر:

 

5-1  برآورد سرمایه گذاری ثابت طرح بر حسب سرمایه موجود و سرمایه گذاری جدید(ارزی ریالی ).

   الف   ساختمان و تاسیسات .

   ب    ماشین آلات وتجهیزات .

   ج    سایر.

5-2  برآورد هزینه تولید .

5-3  برآورد میزان سرمایه در گردش مورد نیاز .

5-4 برآورد میزان فروش .

5-5 برآورد قیمت تمام شده هریک از محصولات .

5-6 بررسی استهلاک هزینه های ثابت و متغیر واحد صنعتی

5-7 پیش بینی عملکرد سود و زیان عملیات

5-8 دوره بازگشت سرمایه ثابت و نقطه سربسر تولید وفروش .

5-9 تجزیه وتحلیل مالی طرح سودوزیان گردش وجوه محاسبه شاخصهای مالی طرح ( نرخ بازده داخلی ، دوره برگشت سرمایه ، خالص ارزش فعلی ، نقطه سربسر)و تجزیه وتحلیل حساسیت .

5-10 جمع بندی ، تهیه وگزارش کامل مطالعه فوق الذکر.

 

6- بررسی و تهیه لیست ماشین آلات مورد نیاز (جهت اخذ وام بر اساس پرفرما یا فاکتور در صورت تمایل)

 

لازم به ذکر است موارد مربوط به بند های 3و 4 در صورت تمایل مشتری بوده و و الزام بانکها جهت اخذ وام های بانکی نمی باشد که ما به عنوان مشاور جهت ایجاد و طراحی واحد صنعتی در این زمینه ها نیز مشاور شما خواهیم بود که البته خود مستلزم عقد قرار داد جداگانه ، هزینه مجزا و زمان بیشتری می باشد.

سرمایه گذاران گرامی توجه داشته باشند که جهت اخذ وامهای بانکی گروه مشاورین ما انجام بند 5 را که به اختصار مفاد آن توضیح داده شده است در قالب یک کتابچه ارائه می نمایند که در آن  به تفصیل موارد مربوطه به ارزیابی مالی و اقتصادی جهت اثبات توجیه پذیر بودن طرح مورد نظر به بانکهای عامل ارائه شده است .

در خصوص بند 1 بسته به تمایل مشتری در قالب چند جلسه نشست توجیهی موارد بررسی گردیده و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و اولویت های وزارت صنایع و معادن در سال جاری ارائه خواهد شد.که البته در صورت بستن قرار داد طرح توجیهی  هزینه آن برای سرمایه گذار محترم رایگان می باشد .

در مورد بند 2 که مربوط به بررسی وضعیت موجود می باشد آندسته از سرمایه گذارانی که دارای سالن تولید، زمین محل احداث طرح و یا سالن تولید جهت گسترش آن  و مواردی از این دست را دارند توسط مشاوران ما انجام می گیرد.که در صورت بستن قرار داد طرح توجیهی هزینه آن برای سرمایه گذار محترم رایگان می باشد.

در خصوص بند 6 که تهیه پیش فاکتور و یا پروفرمای ماشین آلات می باشد بایست گفت حتی الامکان این بند به عهده صاحب طرح بوده و در صورت انجام این بند توسط مشاورین ما هزینه ای جداگانه غیر از هزینه انجام طرح توجیهی به فاکتور اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

مشاورین ما با سابقه کار در وزارت صنایع و معادن و تهیه و تدوین طرحهای توجیهی متعددی در زمینه های صنعتی ،خدماتی،کشاورزی و معدنی  گام  به گام تا مرحله بهره برداری در کنار شما خواهند بود.

*طراحی و استقرار سیستمهای نت زیربنایی، پیش گیرانه و پیش بینانه تجهیزات و ماشین آلات

*طراحی سیستم و سازماندهی شرکتها شامل فروش ، تولید ، انبار ، خرید و ...

*وكلیه خدمات مهندسی صنایع ...

 

 خدمات تخصصی مهندسی پلیمر و مواد شیمیائی :

 

جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.


طراحی:

-         انتخاب ماده پلیمری و افزودنی های مناسب برای ساخت قطعه مورد نظر

-         دستگاه های مورد نیاز جهت ساخت قطعات

-         جانمایی ماشین آلات و نحوه مناسب انبارش مواد اولیه و محصولات

-         ارزیابی فنی و اقتصادی طرح تولیدی مورد نظر

 

تولید:

-         شناسایی علل بروز عیب در فرآیندهای ساخت قطعات (تزریق- اکستروژن- انواع قالب گیری و . . . . )

-         ارائه راهکار مناسب جهت رفع عیوب و ارتقاء سطح کیفی قطعات

-         افزایش ظرفیت تولید

 

کنترل کیفی:

 

-         تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ( شامل : دستگاه های آزمون مورد نیاز- نحوه کار با دستگاه ها و استاندارد های مربوطه-نحوه ارزیابی عملکرد قطعات پلیمری و مجموعه های غیر فلزی)

 روند ارائه خدمات:
1- ارسال درخواست شرکت یا کارخانه متقاضی
2-حضور کارشناسان گروه در محل شرکت و یا بازدید از کارخانه
3- بررسی وضعیت موجود و زمینه های بهبود
4- ارائه پیشنهاد بهبود بصورت ضمنی و رایگان (ظرف مدت 1 هفته)
5- در صورت توافق و عقد قرار داد با کارفرما  ، انجام موراد ذکر شده در قراردادنامه برا ساس اولویت و برنامه زمانبندی شده ...

جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.

  «هیچ کیفیتی تصادفی نیست

مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .

  

                                                                                                                                                           با تشکر


نظرات() 
Joma Jewellery London
سه شنبه 21 فروردین 1397 03:26 ب.ظ
Youngsters like Sculpey Super Flex Bake & Bend and Amazing Eraser Clay.
However now, you got the web, which is one large
world broad mall.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 21 فروردین 1397 06:18 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Blundering Ben
دوشنبه 20 فروردین 1397 01:55 ب.ظ
My real life tale exactly how we became hooked on prescription painkillers.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-down-under
یکشنبه 19 فروردین 1397 08:35 ب.ظ
Have been taking little over a month.
joma jewellery ireland
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:05 ب.ظ
The Lahu folks of Thailand observe ear gauging in much the identical
method as the Masai. Oh, you are so right, these pieces are elegant.
Robert's Blow Boy
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:17 ب.ظ
Apologies are sooo hard to do. Due to the fact they should be significant, heartfelt without any buts.
Maximo
جمعه 17 آذر 1396 05:58 ب.ظ
Nice post. I was checking constantly this blog and I am inspired!
Very useful information particularly the final section :) I maintain such info
a lot. I used to be looking for this particular info for a very long time.
Thanks and best of luck.
gemas gratis clash royale
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:13 ب.ظ
من می دانم که این وب سایت پست های وابسته به کیفیت و داده های اضافی را ارائه می دهد، وجود دارد
سایت دیگری که چنین چیزهایی را در کیفیت ارائه می دهد؟
imvu hacks
دوشنبه 13 آذر 1396 08:59 ب.ظ
قطعا در نظر بگیرید که شما گفتید. دلیل دلخواه شما در مورد آن است
اینترنت ساده ترین عامل در ذهن است. من به شما می گویم، قطعا ناراحت می شوم در حالیکه دیگران به نگرانی فکر می کنند که فقط نمی کنند
درک کنید شما موفق به ضربه زدن به ناخن بر روی بالا و مشخص کردن تمام چیز
بدون نیاز به عوارض جانبی، مردم می توانند سیگنال بگیرند.
احتمالا بیشتر به دریافت مجدد خواهد رسید با تشکر
Nintendo giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 09:46 ب.ظ
من واقعا خوشحالم که به این پست های وبلاگ نگاه می کنم
که شامل بسیاری از حقایق مفید است، با تشکر برای ارائه این نوع از داده ها.
cam4 token generator 2016 no survey
دوشنبه 6 آذر 1396 06:52 ب.ظ
برادر من توصیه کرد که من این وب سایت را دوست دارم او کاملا درست بود.
این پست واقعا روزم را ساخت. شما نمیتوانید تصور کنید که چقدر زمان برای این اطلاعات صرف شده است.
با تشکر!
how much do std tests cost
جمعه 19 آبان 1396 07:21 ب.ظ
سلام! من خیلی دوست دارم نوشتنت کنم! به اشتراک گذاشتن ما یک مکاتبات اضافی در مورد مقاله خود را در AOL نگه دارید؟
برای حل مشکل من به یک متخصص در این خانه نیاز دارم.
شاید این تو هستی منتظر شما هستم.
best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:22 ب.ظ
من معتقدم که این یکی از مهمترین اطلاعات برای من است. و من خوشحالم خواندن مقاله شما.
با این حال می خواهم به تفسیر چند موضوع کلی،
سبک سایت کامل است، مقالات در واقع بزرگ است:
D. فقط کار درست، سلام
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:16 ب.ظ
برای آخرین اطلاعات شما باید برای دیدن وب جهان گستر باشید
و در وب من این صفحه وب را به عنوان بهترین سایت برای آن یافتم
جدیدترین به روز رسانی ها
chaturbate token hack forum
سه شنبه 9 آبان 1396 07:24 ب.ظ
Great post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!
Extremely helpful information particularly the last part
:) I care for such information much. I was looking for this certain info
for a long time. Thank you and best of luck.
How do you get taller?
شنبه 1 مهر 1396 02:17 ب.ظ
Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!
cheap psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:28 ب.ظ
سلام! من مدت هاست که سایت شما را می خوانم و در نهایت شجاعت را به پیش می برم و فریاد می زنم
خارج از Kingwood تگزاس! فقط می خواستم به ذکر ادامه کار فوق العاده!
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:38 ب.ظ
شریک زندگی من و من در اینجا از یک صفحه وب متفاوت گله کردم و فکر کردم ممکن است
خوب چیزها را چک کنید من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال می کنم.
منتظر بمانید که وب سایت خود را برای دومین بار چک کنید.
free std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:14 ب.ظ
اطلاعات مفید. خوشبختانه من وب سایت خود را به طور غیرقانونی کشف کردم، و من
من تعجب می کنم که چرا این پیچ و تاب سرنوشت در پیش نیست!
من آن را نشانه گذاری کردم
private std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 12:01 ب.ظ
مقالات یا بررسی های کیفیت راز جذب است
بینندگان برای رفتن به دیدن سایت، این چیزی است که این صفحه وب است
فراهم آوردن.
psychic phone reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:20 ق.ظ
این واقعا یک بخش عالی و مفید از اطلاعات است. من خوشحالم که شما این اطلاعات مفید را با این اطلاعات به اشتراک گذاشتهاید
ما لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این. ممنون از شما
به اشتراک گذاری
std screening
جمعه 17 شهریور 1396 09:12 ب.ظ
هیا! من متوجه شدم که این موضوع به نوعی غیر از موضوع است اما من
باید بپرسم آیا یک وبلاگ به خوبی تاسیس شده است؟
به عنوان شما کار زیادی انجام می دهید؟ من با نام تجاری جدید برای مدیریت یک وبلاگ هستم
اما من هر روز در دفتر خاطراتم بنویس دوست دارم
یک وبلاگ بنویسید تا بتوانم تجربه خود را به اشتراک بگذارم
و احساسات آنلاین. لطفا اجازه بدهید من را بدانم اگر شما دارید
هر ایده یا نکاتی برای صاحبان وبلاگنویسان مشتاق جدید.
قدردانی آن
mandihitzler.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 08:15 ب.ظ
Hi, I would like to subscribe for this webpage to take most recent
updates, thus where can i do it please assist.
How long does Achilles tendonitis last for?
جمعه 13 مرداد 1396 01:33 ب.ظ
Having read this I thought it was extremely informative.

I appreciate you spending some time and effort to put this content
together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading
and commenting. But so what, it was still worthwhile!
jeanargro.weebly.com
جمعه 13 مرداد 1396 12:04 ب.ظ
Right here is the right blog for anybody who wishes to understand this topic.

You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
You definitely put a brand new spin on a subject which has been discussed for many years.
Excellent stuff, just great!
chaturbate token hack mac
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:24 ب.ظ
Your style is very unique in comparison to other people I
have read stuff from. Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this web site.
Arnold
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:02 ب.ظ
After going over a number of the blog posts on your site, I really like your technique of writing a blog.
I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
Take a look at my web site too and let me know your opinion.
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 02:49 ب.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this web site, as i
want enjoyment, for the reason that this this site conations actually good funny
stuff too.
home std test kit
دوشنبه 5 تیر 1396 04:03 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن مناسب در آغاز آیا واقعا نشستن کاملا با من پس از برخی
از زمان. جایی درون جملات شما در
واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای while.
من هنوز مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را خوب به پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می مطمئنا بود
در گم.
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 07:44 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات
شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.
من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و یک ممکن است را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.

در صورتی که شما که می توانید انجام من را قطعا بود در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30