تبلیغات
× بستن تبلیغات
صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی - طرح توجیهی تولید انواع دستکش چرمی وَ پارچه ای و صنعتی جهت اخذ وام و جواز تاسیس - (تهران)

صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی

طرح توجیهی 3 روزه


خدمات تخصصی مهندسی صنایع

 ( جهت صنایع فلزی-شیمیائی و پلیمری،لاستیک و پلاستیک-چوبی ، سلولزی-غذائی،بهداشتی ساختمانی و دیگر صنایع موجود . . . . . .) :

 

جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.


*طراحی  جانمائی و مكان یابی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

در خصوص طراحی و جانمائی به این صورت که می بایست از محل اجرای طرح بازدید به عمل آمده و سپس دستگاه های مربوطه شناسایی و حتی الامکان کاتالوگ آنها در اختیار گروه قرار گرفته  و یا سفارش گذاری جهت خرید انجام شده باشد.در غیر اینصورت جهت شناسایی دستگاه ها پس از عقد قرار داد گروه اقدام به انجام کارشناسی  می نمایدو سپس طرحی مبنی بر قرار گیری و چیدمان دستگاه ها ارائه خواهد نمود.

*طراحی سازمان و واحد تولیدی از پایه تا مرحله بهره برداری

بر اساس الگو و مدل های موجود کارشناسان گروه  اقدام به طراحی سازمان و ایجاد واحد های مختلف جهت بهبود فرآیند وجلو گیری از گردش های غیر لازم در سازمان می گردند.

*زمان سنجی ، برنامه ریزی تولید و كنترل موجودی, ...

انجام زمانسجی فعالیت های مختلف خطوط  تولیدی و تعیین گلوگاه ها  –  انجام برنامه ریزی ایستگاه های مختلف تولید-انجام برنامه ریزی مواد اولیه و کنترل موجودی ها

*بالانس خط تولید

تعیین گلوگاه خط و بالانس خطوط تولید برای تولید تعداد مشخص در روز با توجه به محدودیت های موجود و ارائه راهکار مناسب-ایستگاه بندی خطوط تولید

  * برآورد تعداد  نیروی انسانی بهینه

برآورد تعداد نیروی انسانی بهینه بر اساس زمانسنجی صورت گرفته و مشخص نمودن تعداد نیروی انسانی لازم برای کل سازمان

*برنامه ریزی جهت افزایش راندمان و بهره وری خطوط تولید ونیروی انسانی

با توجه به محدودیت های هر سازمان پیشنهاد هایی مبنی بر افزایش راندمان و بالا بردن بهره وری در سازمان با شناخت وضع موجود هنر ماست که حاصل تجارب گروه مهندسین مشاور بهسا بوده که به شما کمک می کند از منابع موجود بیشترین استفاده را برده و با بالاترین راندمان و در عین حال کمترین هزینه تولیدی با کیفیت و مطلوب را به بازار عرضه نمائید.

*پیاده سازی انواع روشهای برنامه ریزی تولید و کنترل

پس از انجام زمانسنجی و ارائه راهکار مناسب جهت زمانسنجی در کارگاه یا سازمان مورد نظر با توجه به خطوط مختلف تولیدی اقدام به پیاده سازی مدل مناسب برنامه ریزی نموده و سعی بر ایجاد واحدی با این عنوان نموده که اقدام به ارائه گزارش به صورت هفتگی یا ماهانه به مدیریت ارشد نماید.


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.


*امکان سنجی پروژه ها (F. S) و تهیه طرحهای توجیهی

ارزیابی فنی و اقتصادی طرحها در  زمینه طراحی و ایجاد واحدهای صنعتی ،خدماتی،کشاورزی و معدنی شما را با رعایت اصول و مقررات مربوطه از ابتدایی ترین گام یعنی انتخاب و امکان سنجی محصول تولیدی در زمینه های ذکر شده تا تهیه طرح توجیهی جهت اخذ وامهای بانکی (وزارت صنایع و معادن-وزارت تعاون) از بانک های عامل را به عهده خواهیم داشت.

 

1- امکان سنجی و راهنمایی جهت تعیین محصولی که دارای بیشترین اولویت جهت تولید بوده و بازدهی خوب و زود داشته باشد.

 

2-  بررسی وضعیت موجود(در صورت وجود طرح اولیه):

 

2-1   بازدید از محل کارخانه،دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک مربوط به زیر بناها،ماشین آلات وتجهیزات،نیروی انسانی ،تاسیسات ،چیدمان ماشین آلات و....

2-2  بررسی تکنولوژی موجود ووضعیت ماشین آلات تولیدی از نظر کمی وکیفی.

2-3  بررسی وضعیت ساختمانها و تاسیسات کارخانه.

2-4  بررسی نیروی انسانی موجوددرکارخانه(مستقیم وپشتیبانی )از نظر تحصیلات،تخصص،تجربه وسن (باتوجه به برنامه استراتژیک پنجساله ).

2-5  بررسی امکانات طراحی ومهندسی ومدیریت پروژه در کارخانه .

2-6  بررسی برنامه تولید پنج سال گذشته کارخانه وارزیابی آن از جهات سوددهی،تامین نیاز کشور وسطح تکنولوژی.

2-7 بررسی ساختار سازمانی موجود و نیازهای جدید.

2-8 تهیه گزارش مربوط

 

3- بررسی بازار و ارزیابی بازار محصول مورد نظر متقاضی و تنظیم برنامه تولید (در صورت تمایل)

 

3-1  بررسی بازار .

3-1- 1  بررسی مشخصات وتوانائی سایر واحد های تولیدی ومیزان تولید وبرنامه های توسعه آنها.

3-1-2  بررسی میزان واردات محصولات دردست مطالعه.

3-1-3  بررسی نیاز پروژه های صنعتی به تجهیزات مورد نظر در برنامه های توسعه اعلام شده.

3-1-4  بررسی امکان صادرات.

3-1-5  برآورد میزان نیاز ومیزان کمبود به تفکیک.

3-2  ارزیابی برنامه تولید پنج سال گذشته وطبقه بندی آنها از لحاظ سوددهی ، سطح تکنولوژی و تصمیم گیری در مورد حذف یا حفظ آنها در برنامه تولید آینده با  نظر کارفرما.

3-3  تنظیم برنامه تولید کارخانه برای یک دوره پنج ساله .

3-4  تنظیم گزارش وارائه به کارفرما جهت اعلام نظر و تایید .

  

4- بررسی فنی کارخانه و تهیه طرح فنی کارخانه (در صورت تمایل)

 4- 1 مطالعه مقدماتی تکنولوژی در کارخانه وانتخاب تکنولوژی مناسب با نظر کارفرما

4-2  بررسی وارزیابی ماشین آلات موجود در کارخانه و تصمیم گیری در مورد نحوه بکارگیری آنها (باتوجه تکنولوژی ودقت کار آنها )

4-3  تهیه لیست نهائی ماشین آلات جدید وسایر تجهیزات جهت اجرای برنامه تولید با توجه تکنولوژی تولید وزمانهای ساخت .

4-4  تهیه مشخصات اولیه فنی ماشین آلات جدید وتجهیزات.

4-5  برآورد مواد اولیه مورد نیاز و تهیه جریان مواد ، برآورد زیربنای انبار های مواد اولیه،قطعات نیمه ساخته ، قطعات تمام شده ،قطعات خریدنی و....

4-6  برآورد تجهیزات مورد نیاز کارگاه های جنبی.

4-7  تهیه طرح جانمائی ماشین آلات و تجهیزات باتوجه به  طرح جانمائی موجود در کارخانه.

4-8  مقایسه طرح جدید با وضعیت موجود وتهیه برنامه انجام تغییرات به منظور جلوگیری از توقف تولید .

4-9  برآورد کل زیر بنای سالن های اصلی تولید و مشخص نمودن میزان کمبود.

4-10  تهیه لیست نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک تخصص به منظور آماده سازی برای بهره برداری از طرح جدید

4-11  برآورد نیاز های تاسیساتی شامل (آب،برق،گاز،وهوای فشرده ).

 


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.


5-تهیه و برآورد طرح توجیهی ،فنی و اقتصادی بر اساس موارد زیر:

 

5-1  برآورد سرمایه گذاری ثابت طرح بر حسب سرمایه موجود و سرمایه گذاری جدید(ارزی ریالی ).

   الف   ساختمان و تاسیسات .

   ب    ماشین آلات وتجهیزات .

   ج    سایر.

5-2  برآورد هزینه تولید .

5-3  برآورد میزان سرمایه در گردش مورد نیاز .

5-4 برآورد میزان فروش .

5-5 برآورد قیمت تمام شده هریک از محصولات .

5-6 بررسی استهلاک هزینه های ثابت و متغیر واحد صنعتی

5-7 پیش بینی عملکرد سود و زیان عملیات

5-8 دوره بازگشت سرمایه ثابت و نقطه سربسر تولید وفروش .

5-9 تجزیه وتحلیل مالی طرح سودوزیان گردش وجوه محاسبه شاخصهای مالی طرح ( نرخ بازده داخلی ، دوره برگشت سرمایه ، خالص ارزش فعلی ، نقطه سربسر)و تجزیه وتحلیل حساسیت .

5-10 جمع بندی ، تهیه وگزارش کامل مطالعه فوق الذکر.

 

6- بررسی و تهیه لیست ماشین آلات مورد نیاز (جهت اخذ وام بر اساس پرفرما یا فاکتور در صورت تمایل)

 

لازم به ذکر است موارد مربوط به بند های 3و 4 در صورت تمایل مشتری بوده و و الزام بانکها جهت اخذ وام های بانکی نمی باشد که ما به عنوان مشاور جهت ایجاد و طراحی واحد صنعتی در این زمینه ها نیز مشاور شما خواهیم بود که البته خود مستلزم عقد قرار داد جداگانه ، هزینه مجزا و زمان بیشتری می باشد.

سرمایه گذاران گرامی توجه داشته باشند که جهت اخذ وامهای بانکی گروه مشاورین ما انجام بند 5 را که به اختصار مفاد آن توضیح داده شده است در قالب یک کتابچه ارائه می نمایند که در آن  به تفصیل موارد مربوطه به ارزیابی مالی و اقتصادی جهت اثبات توجیه پذیر بودن طرح مورد نظر به بانکهای عامل ارائه شده است .

در خصوص بند 1 بسته به تمایل مشتری در قالب چند جلسه نشست توجیهی موارد بررسی گردیده و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و اولویت های وزارت صنایع و معادن در سال جاری ارائه خواهد شد.که البته در صورت بستن قرار داد طرح توجیهی  هزینه آن برای سرمایه گذار محترم رایگان می باشد .

در مورد بند 2 که مربوط به بررسی وضعیت موجود می باشد آندسته از سرمایه گذارانی که دارای سالن تولید، زمین محل احداث طرح و یا سالن تولید جهت گسترش آن  و مواردی از این دست را دارند توسط مشاوران ما انجام می گیرد.که در صورت بستن قرار داد طرح توجیهی هزینه آن برای سرمایه گذار محترم رایگان می باشد.

در خصوص بند 6 که تهیه پیش فاکتور و یا پروفرمای ماشین آلات می باشد بایست گفت حتی الامکان این بند به عهده صاحب طرح بوده و در صورت انجام این بند توسط مشاورین ما هزینه ای جداگانه غیر از هزینه انجام طرح توجیهی به فاکتور اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

مشاورین ما با سابقه کار در وزارت صنایع و معادن و تهیه و تدوین طرحهای توجیهی متعددی در زمینه های صنعتی ،خدماتی،کشاورزی و معدنی  گام  به گام تا مرحله بهره برداری در کنار شما خواهند بود.

*طراحی و استقرار سیستمهای نت زیربنایی، پیش گیرانه و پیش بینانه تجهیزات و ماشین آلات

*طراحی سیستم و سازماندهی شرکتها شامل فروش ، تولید ، انبار ، خرید و ...

*وكلیه خدمات مهندسی صنایع ...

 

 خدمات تخصصی مهندسی پلیمر و مواد شیمیائی :

 

جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.


طراحی:

-         انتخاب ماده پلیمری و افزودنی های مناسب برای ساخت قطعه مورد نظر

-         دستگاه های مورد نیاز جهت ساخت قطعات

-         جانمایی ماشین آلات و نحوه مناسب انبارش مواد اولیه و محصولات

-         ارزیابی فنی و اقتصادی طرح تولیدی مورد نظر

 

تولید:

-         شناسایی علل بروز عیب در فرآیندهای ساخت قطعات (تزریق- اکستروژن- انواع قالب گیری و . . . . )

-         ارائه راهکار مناسب جهت رفع عیوب و ارتقاء سطح کیفی قطعات

-         افزایش ظرفیت تولید

 

کنترل کیفی:

 

-         تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ( شامل : دستگاه های آزمون مورد نیاز- نحوه کار با دستگاه ها و استاندارد های مربوطه-نحوه ارزیابی عملکرد قطعات پلیمری و مجموعه های غیر فلزی)

 روند ارائه خدمات:
1- ارسال درخواست شرکت یا کارخانه متقاضی
2-حضور کارشناسان گروه در محل شرکت و یا بازدید از کارخانه
3- بررسی وضعیت موجود و زمینه های بهبود
4- ارائه پیشنهاد بهبود بصورت ضمنی و رایگان (ظرف مدت 1 هفته)
5- در صورت توافق و عقد قرار داد با کارفرما  ، انجام موراد ذکر شده در قراردادنامه برا ساس اولویت و برنامه زمانبندی شده ...

جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.

  «هیچ کیفیتی تصادفی نیست

مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .

  

                                                                                                                                                           با تشکر


نظرات() 
adelaide forecast
شنبه 22 دی 1397 08:54 ق.ظ
My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous websites for about a year and
am anxious about switching to another platform.
I have heard very good things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress content into it?
Any help would be greatly appreciated!
Olejki konopne
جمعه 14 دی 1397 03:21 ب.ظ
Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to
know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding know-how so
I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!
Сialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:57 ب.ظ
I don't even know how I ended up here, but I thought this post
was great. I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger if
you aren't already ;) Cheers!
Luis
جمعه 17 آذر 1396 06:16 ب.ظ
Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is just
nice and i can assume you are an expert on this subject.
Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the enjoyable work.
Why does it hurt right above my heel?
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:19 ق.ظ
May I simply just say what a comfort to find a
person that really knows what they are talking about over the internet.

You certainly understand how to bring an issue to light and make it important.
A lot more people should look at this and understand this side of the
story. I was surprised you're not more popular because you most certainly have
the gift.
lubamcbain.weebly.com
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:15 ق.ظ
Howdy I am so grateful I found your website, I really found you by accident,
while I was researching on Yahoo for something else,
Anyhow I am here now and would just like to say cheers for
a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the minute but I have
saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 11:12 ب.ظ
I am no longer certain where you're getting your info, however good topic.
I must spend some time finding out more or working out more.
Thank you for wonderful information I used to be in search of this info for my
mission.
http://roxiesalek.hatenablog.com/entry/2017/06/03/000006
جمعه 13 مرداد 1396 11:55 ق.ظ
I'm not sure where you're getting your info, but
good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:06 ب.ظ
I couldn't refrain from commenting. Very well
written!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر